firma contabilitate suceava, contabil suceava, consultanta fiscala suceava

Servicii contabilitate

Contabilitatea este o activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obţinute din activitatea desfășurată de către operatori economici, instituții publice sau entități non-profit.

 În acest scop, contabilitatea trebuie să asigure înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi alte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată, atât pentru cerinţele interne ale acestora, cât şi în relaţiile cu investitorii prezenţi şi potenţiali, creditorii financiari şi comerciali, clienţii, instituţiile publice şi alţi utilizatori.
(legea 82/1992 )

Servicii privind organizarea și conducerea contabilității pentru persoanele care optează la externalizarea acestor servicii

Pachetul de servicii contractat este dimensionat în funcție de nevoile fiecărui client, se pot include opțional servicii legate de obligațiile clienților în calitate de angajatori, în măsura în care legislația permite externalizarea acestora. Caracteristica acestor servicii o reprezintă faptul că prestarea acestora este permanentă iar parte din obligațiile și răspunderea clienților sunt preluate de către noi.

Servicii de supraveghere și verificare a contabilității pentru persoanele care dețin compartiment propriu de contabilitate

Aceste servicii se adresează acelor categorii de societăți care au contabilitatea organizată prin compartimente proprii însă consideră necesară o supervizare a activității acestui compartiment. Aceste servicii au un caracter periodic (lunar, trimestrial, semestrial sau anual) stabilit de comun acord cu clientul, în funcție de necesitățile acestuia.

Verificarea și certificarea bilanțurilor contabile

Este o categorie de servicii adresată societăților comerciale care nu au prin lege obligația auditării situațiilor financiare și care au serviciu propriu sau externalizat de contabilitate, însă consideră necesară o verificare anuală a corectitudinii și realității  situațiilor financiare anuale. Certificarea situațiilor financiare presupune:
·         cunoaștere aprofundată a activității clientului;
·         o analiză a procedurilor privind organizarea contabilității;
·         un control mai aprofundat al documentelor justificative;
·         examinarea analitică, sondaje și interviuri cu clientul.

Alte servicii profesionale de contabilitate

Sunt acele servicii  profesionale de contabilitate a căror necesitate poate apărea accidental în funcție de nevoile firmei sau de modificările legislative:
·       Întocmirea politicilor contabile;
·       Lucrări specifice privind majorarea și diminuarea de capital social;
·       Lucrări specifice privind fuziunea și divizarea societăților comerciale;
·       Evaluarea unei întreprinderi în scopul transferului de afacere;
·       Stabilirea circuitului documentelor justificative, pe baza unor scheme sau grafice de circulaţie, în concordanţă cu activităţile clientului;
·       Controlul operaţiilor patrimoniale efectuate, al procedurilor de prelucrări utilizate şi al exactităţii datelor contabile furnizate – control tehnic-operativ, control financiar preventiv, control intern de gestiune;
·       Rapoarte de specialitate privind evidența financiar-contabilă;
·       Întocmirea procedurii de lucru contabile.

firma de contabilitate
servicii de contabilitate