personal suceava, resurse umane suceava, salarizare suceava

PERSONAL ȘI RESURSE UMANE, SALARIZARE

 (1)  Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:
a)  să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii;
b)  să stabilească atribuţiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condiţiile legii;
c)  să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;
d)  să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
e)  să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern;
f)  să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a realizării acestora.
Codul Muncii actualizat
Serviciile de resurse umane au fost dezvoltate ca urmare a modificărilor legislației muncii, ca servicii conexe serviciilor de contabilitate, și sunt structurate astfel:

Servicii privind încheierea contractelor individuale de muncă

·      Redactarea contractelor de muncă
·      Recomandări privind clauzele contractuale;
·      Înregistrarea contractelor de muncă la ITM

Servicii privind organizarea dosarelor de personal

·      Întocmirea dosarului de angajare (copii după documentele personale ale angajatului, inclusiv redactarea scrisorii de informare a angajatului privind clauzele contractuale)
·      Redactarea şi înregistrarea actelor privind modificarea sau încetarea contractului de muncă (inclusiv fişa de lichidare şi situaţia privind concediul de odihnă neefectuat)

Servicii privind întocmirea Statelor de plată

·      Înregistrarea lunară a statului de salarii la ITM

Elaborarea şi înregistrarea unor documente şi situaţii specifice:

·      decizii de interior referitoare la mişcările de personal, pontaje, concedii, salarizare, rapoarte specifice;

Asigurarea relaţiei cu instituţiile de resort: Inspectoratul Teritorial de Muncă și Ministerul de Finanțe

·      Întocmirea şi depunerea on-line a declaraţiei 112
·      Depunerea electronică a registrului salariaților
·      Asistență la controlul efectuat de către I.T.M. pe relații de muncă

Alte servicii conexe

·      Întocmirea diverselor documente necesare angajaţilor (adeverinţe de salariat pentru medicul de familie sau pentru obţinerea unor credite etc.)
·      Completarea la zi a Registrului electronic de evidenţă a salariaţilor – revisal