firma audit suceava, audit financiar suceava

AUDIT FINANCIAR

Auditul financiar reprezintă activitatea efectuată de auditorii financiari în vederea exprimării unei opinii asupra situaţiilor financiare sau a unor componente ale acestora, exercitarea altor misiuni de asigurare şi servicii profesionale potrivit standardelor internaţionale de audit şi altor reglementări adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Camera.

Ordonanţa nr. 75/1999 – privind activitatea de audit financiar republicată, cu modificările ulterioare

Servicii de auditare a situațiilor financiare anuale întocmite în concordanță cu prevederile legii contabilității și a reglementărilor contabile conforme cu directivele europene aprobate prin OMFP 3055/2009

·      Auditul capitalurilor;
·      Auditul imobilizărilor amortismentelor și provizioanelor pentru depreciere;
·      Auditul stocurilor și al producției în curs de execuție;
·      Auditul conturilor de terți;
·      Auditul trezoreriei;
·      Auditul contului de profit și pierdere.

Servicii de auditare fonduri europene

·      Verificarea conformității CRC cu condițiile contractului de finanțare;
·      Verificarea evidențelor contabile ale beneficiarului din punct de vedere al conformității cu regulile pentru păstrarea înregistrărilor și cu regulile contabile din contractul de finanțare;
·      Verificarea informațiilor din CRC privind reconcilierea cu sistemul de contabilitate și înregistrările beneficiarului;
·      Verificarea aplicării corecte a ratelor de schimb pentru conversiile monedei, unde este cazul, și în conformitate cu legislația națională aplicabilă;
·      Verificarea bugetului CRC din punct de vedere al conformității cu bugetul contractului de finanțare (autenticitatea și autorizarea bugetului inițial) și dacă cheltuielile realizate au fost prevăzute în bugetul contractului de finanțare;
·      Verificarea sumelor totale solicitate la plată de beneficiar și dacă acestea nu depășesc finanțarea nerambursabilă maximă prevăzută în Condițiile Generale și Specifice ale contractului de finanțare, precum și sumele totale prevăzute pe categorii de cheltuieli;
·      Verificarea eligibilității costurilor directe cu termenele și condițiile contractului de finanțare;
·      Verificarea veniturilor acțiunii (faptul că veniturile generate de beneficiar în contextul acțiunii au fost alocate în mod adecvat acțiunii care face subiectul contractului de finanțare și au fost trecute corect în CRC; veniturile au fost corect înregistrate în evidența contabilă a proiectului finanțat);
·      Întocmirea Raportului privind Constatările Facturale (RCF);
· Auditul conturilor consolidate.