Servicii

Management Account va oferă, prin contabili profesioniști și experți contabili, servicii complete de contabilitate, expertiză contabilă fiscală, consultanță fiscală, audit financiar și resurse umane. Mai jos va invităm să citiți o prezentare mai pe larg a serviciilor pe care vi le propunem.

Expertiză contabilă și fiscală

Expertizele contabile sunt mijloace de probă utilizabile în rezolvarea unor cauze care necesită cunoștințe de strictă specialitate din partea unor persoane care au calitatea de expert contabil.

Consultanță fiscală

Activitatea de consultanţă fiscală constă în acordarea de asistenţă de specialitate laîntocmirea declaraţiilor de impozite şi taxe, în alte probleme fiscale şi creanţe bugetare, cum sunt: amenzi, penalităţi şi majorări, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, precum şi de reprezentare în faţa organelor fiscale.

Verificarea și certificarea bilanțurilor contabile

Este o categorie de servicii adresată acelei categorii de societăți comerciale care nu au prin lege obligația auditării situațiilor financiare și care au serviciu propriu sau externalizat de contabilitate, însă consideră necesară o verificare anuală a corectitudini și realității situațiilor financiare anuale.

Servicii contabilitate

Contabilitatea este o activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obţinute din activitatea desfășurată de către operatori economici, instituții publice sau entități non-profit.

Audit financiar

Auditul financiar reprezintă activitatea efectuată de auditorii financiari în vederea exprimării unei opinii asupra situaţiilor financiare sau a unor componente ale acestora, exercitarea altor misiuni de asigurare şi servicii profesionale potrivit standardelor internaţionale de audit şi altor reglementări adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Camera.

CERE O ESTIMARE

 

 

Impozit dividende 5% incepând cu data de 1 ianuarie 2016

5.11.2015 / by Management Account / 0 comments

Noul Cod Fiscal – legea 227/2015 modificată prin OUG 50/2015 -2016 Reglementări noi in ceea ce privește  regimul fiscal al dividendelor: impozit și contribuții sociale de sănătate Prin OUG 50/2015 publicată în M.Of. 817 din 3 noiembrie  a fost modificată …

Autorizată CECCAR și Camera Consultanților Fiscali

  • buildproplus
  • buildproplus
  • buildproplus

Management Account

Societatea noastră asigură in prezent servicii contabile pentru un portofoliu de peste 100 de clienţi din toate domeniile de activitate. Obiectivul nostru principal: siguranța clienților!